default logo
  • IELTS
  • TOEFL
  • YDS
  • LYS
  • İngilizce
  • İtalyanca
  • İspanyolca

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Atlama ve Muafiyet

Sunshine Academy hazırlık atlama kursu size ne sunuyor?

Ege Üniversitesi hocaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarından oluşan ekibimizle kısa sürede Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınavına ve muhafiyet sınavlarına hazırlanabilir, kurs süresince sizlere verilecek kalıplarla yazma ve okuma tekniklerini edinebilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Programı hakkında merak edilenler

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. (Uygulama esasları Md 5-a)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN LİSANS PROGRAMINA YENİ KAYIT YAPTIRDIM. YETERLİLİK SINAVINDAN BAŞARISIZ OLDUM. HAZIRLIK EĞİTİMİNE DEVAM ETMEK ZORUNDA MIYIM?

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıt olan öğrenciler, 3. maddede belirtilen yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde hazırlık eğitimine bir yıl devam etmek zorundadırlar. (Uygulama esasları Md 5-b)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM. BİR YIL HAZIRLIK EĞİTİMİNE DEVAM ETTİM VE BAŞARISIZ OLDUM. ÖĞRETİM DİLİ TÜRKÇE OLAN EŞDEĞER BİR PROGRAMA GEÇEBİLİR MİYİM?

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programına kayıtlı olup. bir yıl hazırlık eğitimine devam edip başarısız olan öğrenciler talepleri halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programa, eşdeğer program olmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilirler.(Uygulama esasları Md 5-b)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM. HAZIRLIK SINIFININ İKİNCİ YARIYILI SONUNDA YAPILAN YABANCI DİL SINAVINDA BAŞARILI OLAMADIM. HAZIRLIK SINIFINA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. (Uygulama esasları Md 5-b)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM. HAZIRLIK SINIFININ İKİNCİ YARIYILI SONUNDA YAPILAN YABANCI DİL SINAVINDA BAŞARILI OLAMADIM. YABANCI DİLİ KENDİ İMKÂNLARIMLA ÖĞRENEBİLİR MİYİM?

Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. (Uygulama esasları Md 5-b)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM. İKİ YILLIK HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUM. BU DURUMDA NE OLUR?

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans programlarına kayıtlı olup,azami iki yıllık hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olan yüksek lisans öğrencilerinin kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. (Uygulama esasları Md 5-e)

MUAFİYET/YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİZ?

Muafiyet/Yeterlilik sınavları, Bilgi İşlem Birimi tarafından değerlendirildik- ten sonra DEBİS programına aktarılır. Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından öğrencilere verilen öğrenci numarasını kullanmak suretiyle DEBİS hesabından YDY klasörü seçilerek sınav sonuçları görülebilir.

YABANCI DİLLER Y.O’NDA KAYIT YENİLEME YAPILIYOR MU?

Hayır. Kayıt yenileme ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Hazırlık öğrencileri kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya enstitülere başvurarak ilgili kurumların web sitelerinde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemelerini yapabilirler.

YABANCI DİLLE OKUTULAN DERSE YER VERİLMEYEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINA DEVAM ETMEYE MECBUR MUYUM?

Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar. Bu programlarda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanabilir. (Uygulama esasları Md 5-d)

HAZIRLIK SINIFINDA HAFTADA KAÇ SAAT DERS GÖRÜLMEKTEDİR?

Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrencilere “Düzey Belirleme Sınavı” yapılır. Hazırlık eğitimi programı, öğrencilerin düzey belirleme sınavındaki seviyesine göre dört gruba ayrılır.
Bunlardan;
Üst düzey (A): Haftada 20 ders saati,
Orta düzey (B): Haftada 25 ders saati,
Az bilenler (C): Haftada 25 ders saati,
Başlangıç düzey (D): Haftada 30 ders saati
şeklinde düzenlenir ve yürütülür. (Uygulama esasları Md 6)

TAMAMEN VEYA KISMEN (% 100 VEYA % 30) YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN LİSANS PROGRAMINA KAYIT OLDUM. İYİ DÜZEYDE YABANCI DİL BİLİYORUM. YETERLİK SINAVINDA SORULARI CEVAPLAMAYIP HAZIRLIK SINIFINA DEVAM ETMEK İSTİYORUM. BU DOĞRU OLUR MU?

Hayır, zamanınızı boşa harcayabilirsiniz. Yeterlilik sınavına girip elinizden geleni yapın ve sonucu bu işin uzmanlarına bırakın sizin için en sağlıklı olan budur. (Uygulama esasları Md 10)

YIL İÇİ DEĞERLENDİRMELER TOPLAMIM 50 AMA DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ AŞTIM. HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Hayır,amaEylül ayındaki muafiyet sınavına girebilirsiniz. (Uygulama esasları Md 7)

YIL İÇİ DEĞERLENDİRMELER TOPLAMIM 50’NİN ALTINDA AMA DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ AŞMADIM. HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Hayır,amaEylül ayındaki muafiyet sınavına girebilirsiniz. (Uygulama esasları Md 7)

DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ AŞTIĞIM İÇİN HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREMEDİM. EYLÜL YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Evet,Eylül ayındaki muafiyet sınavına girebilirsiniz. (Uygulama esasları Md 7)

YIL İÇİ DEĞERLENDİRMELER TOPLAMIM 50’NİN ALTINDA OLDUĞUNDAN HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREMEDİM. EYLÜL YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Evet,Eylül ayındaki muafiyet sınavına girebilirsiniz. (Uygulama esasları Md 7)

HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLMEM İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Yıl içi değerlendirmeleri toplamı en az 50 puan ve üzeri olup devamsızlık süresini aşmamış olan öğrenciler yılsonu yeterlilik (Haziran) sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üzeri not alanlar kendi birimlerindeki eğitim-öğretime başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler ise Eylül ayındaki muafiyet sınavına girebilirler. (Uygulama esasları Md 7)

YIL İÇİ DEĞERLENDİRMELERİ İLE HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİRMEDEN HAZIRLIK EĞİTİMİNDEN BAŞARILI SAYILMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet, Yeterlilik notu; devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler için, 7. maddeye göre değerlendirilen ve en yakın tam sayıya çevrilerek elde edilen nottur.
100 üzerinden en az;
– (A) kuru için 75,
– (B) kuru için 80,
– (C) kuru için 85,
– (D) kuru için 90 ve üzeri olan, devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler Hazırlık eğitiminde başarılı sayılırlar ve Haziran yeterlilik sınavına alınmazlar. Bu durumda olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitime başlayabilirler.

ÖĞRETİM YILI BAŞINDA YAPILAN YETERLİLİK SINAVINDAN BAŞARISIZ OLDUM. DÜZEY BELİRLEME SINAVINDA BİLMEDİĞİM SORULARI DA CEVAPLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM. BU DOĞRU OLUR MU?

Yanlış, çünkü düzeyinizin üzerinde bir grupta dersleri takip etmekte zorlanır ve grubunuza uyum sağlayamazsınız.

ÖĞRETİM YILI BAŞINDA YAPILAN YETERLİLİK SINAVINDAN BAŞARISIZ OLDUM. DÜZEY BELİRLEME SINAVINDA BAŞLANGIÇ KURUNA DEVAM ETMEK İÇİN BOŞ KAĞIT VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. BU DOĞRU OLUR MU?

Bu yanlış olur. Bildiğiniz şeyleri tekrar edeceğinizden zamanınızı boşa harcarsınız. Düzey belirleme sınavında hassas gruplama yapıldığı için başlangıç kuru bile olsa aldığınız puana göre düzeyinize en yakın kişiler ile gruplanacaksınız.

YIL İÇİ NOT DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Güz ve bahar dönemi verilen tüm notların;
a) Sınıf içi başarı notu ortalamasının % 15’i,
b) Yıl içi sınavlarından;
– Günlük sınavlar (quiz) ortalamasının % 15’i,
– Aylık sınav ortalamasının % 60’ı,
c) Yazılı anlatım notu ortalamasının % 10’u (Bir dönemde kaç adet yazılı anlatım notu verileceği Yüksekokul Kurulu tarafından tespit edilir.)
alınarak toplanır ve en yakın tam sayıya çevrilmek suretiyle değerlendirilir. (Uygulama esasları Md 7)

SINIF İÇİ BAŞARI NOTU NE SIKLIKLA VERİLİR?

Sınıf içi başarı notu, öğretim elemanları tarafından verilen bir nottur. Günlük olarak öğretim elemanları tarafından tutulur ve haftalık not ortalaması, her haftanın son günü her öğretim elemanı tarafından sisteme işlenir. (Uygulama esasları Md 8-a)

SINIF İÇİ BAŞARI NOTUNUN VERİLMESİNDE KRİTERLER NELERDİR?

Öğrencinin sınıf içi başarı notunun verilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;
– Sınıf içi davranışları,
– Derse ilgisi ve katılımı,
– Ev ödevini gereken titizlik ve dikkatle hazırlamış olması,
– Bütün günlük sınav, ödev ve çalışma kağıtlarını bir dosya içinde düzenli bir şekilde tutması,
– Derslere zamanında girmesi,
– Kitap, defter, kalem ve benzeri ihtiyacı olan ders araçlarını yanında bulundurması. (Uygulama esasları Md 8-b)

HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETİM NEDENİYLE GÜNLÜK SINAVA (QUİZ) GİREMEDİM. MAZERET SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Günlük sınavların (quiz) telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler (0) sıfır almış sayılır. (Uygulama esasları Md 9-a ve Md 11)

HAZIRLIK SINIFINDA BİR YARIYILDA KAÇ TANE AYLIK SINAV YAPILMAKTADIR?

Bir yarıyılda iki kez aylık sınav yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, dinleyerek anlama veya hem yazılı hem sözlü hem de dinleyerek anlama şeklinde yapılabilir.

Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; aylık sınavların yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü, dinleyerek anlama veya hem yazılı hem sözlü, hem dinleyerek anlama) yapılacakları, akademik yılın başlangıç tarihini takip eden on beş gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenip, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur. (Uygulama esasları Md 9-b)

YABANCI DİL BELGEM VAR. HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF OLABİLİR MİYİM?

Evet. Aşağıdaki koşulları yerine getirdiğiniz takdirde muaf olabilirsiniz:
Ortaöğretimini İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede tamamlayanlar,
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan TOEFL: ”Test of English as a Foreign Language”, IELTS, CPE, CAE, FCE, KPDS, ÜDS, DELF, DALF: “Diplome Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutcher Sprache”, DSA: “Deutche Sprach Ausreichend”, ZD: “’Zertifikat Deutch”, (C1)’ Geoethe Zertifikat: Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Zertifikat (B2), Zentrale Oberstufenprüfung(ZOP), Deutches Sprachdiplom (GROBES/KLEINES), Deutche Sprachfrügung Gür Den Hochzchulzeugang (DSH) sınavlarında başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır.
Bu sınavlarda en az kaç puanın geçerli olacağı Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayına sunulur. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır. (Uygulama esasları Md 10)

HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETİM NEDENİYLE YETERLİLİK SINAVINA GİREMEDİM. MAZERET SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile bir aylık sınavına giremeyen öğrenciye Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır.
Yeterlilik sınavları, kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak yeterlilik sınavlarında mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler o sınavdan 0 (sıfır) not almış sayılır.

(Uygulama esasları Md 11)

HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETİM NEDENİYLE AYLIK SINAVA GİREMEDİM. MAZERET SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile bir aylık sınavına giremeyen öğrenciye Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır.
Yeterlilik sınavları, kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak yeterlilik sınavlarında mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler o sınavdan 0 (sıfır) not almış sayılır.
(Uygulama esasları Md 11)

SINAVDA BEKLEDİĞİMDEN DAHA DÜŞÜK BİR NOT ALDIM. İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Evet. Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar. (Uygulama esasları Md 12)

UYGULAMA ESASLARINDA YER ALMAYAN BİR DURUM SÖZ KONUSU İSE NASIL BİR UYGULAMA YAPILIR?

Bu Uygulama Esaslarında yer almayan hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. (Uygulama esasları Md 15)

DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ AŞTIM. EYLÜL YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Evet. Lisans ve lisansüstü hazırlık programlarında derslere en az % 85 oranında devam zorunludur. Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin en az % 85 ine devam etmeyen öğrenciler; başarısız sayılır, yılsonu (Haziran) yeterlilik sınavına giremezler ve yaz okuluna kayıtlanamazlar, ancak Eylül ayında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. (Uygulama esasları Md 13)

HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETİM VAR. BİR YARI YIL İZİN ALABİLİR MİYİM?

Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programında eğitim-öğretim gören öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bu öğrencilere ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararıyla bir defada iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. (Uygulama esasları Md 14)

MAZERETİM NEDENİYLE İKİ YARI YIL İZİN KULLANDIM. HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Hayır, Haziran yeterlilik sınavına giremezsiniz. İki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni verilen öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılan Eylül Muafiyet Sınavına girerler. (Uygulama esasları Md 14)

HAZIRLIK SINIFINDA DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Lisans ve lisansüstü hazırlık programlarında derslere en az % 85 oranında devam zorunludur. (Uygulama esasları Md 13)

HAZIRLIK SINIFINDA DEVAMSIZLIKTAN KALMAMAK İÇİN NE KADAR DEVAM ETMEM GEREKİR?

Hazırlık sınıfındaki yabancı dil düzeylerine göre mecburi devam süresi farklılık göstermektedir. Lisans ve lisansüstü hazırlık programlarında derslere en az % 85 oranında devam zorunludur. (Uygulama esasları Md 13)

DEVAMSIZLIKTAN KALDIM. HAZİRAN YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin en az % 85 ine devam etmeyen öğrenciler; başarısız sayılır, yılsonu (Haziran) yeterlilik sınavına giremezler ve yaz okuluna kayıtlanamazlar, ancak Eylül ayında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. (Uygulama esasları Md 13)

DEVAMSIZLIKTAN KALDIM. YAZ OKULUNA KAYITLANABİLİR MİYİM?

Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin en az % 85 ine devam etmeyen öğrenciler; başarısız sayılır, yılsonu (Haziran) yeterlilik sınavına giremezler ve yaz okuluna kayıtlanamazlar, ancak Eylül ayında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. (Uygulama esasları Md 13)